Informácie o webe

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.mvplast.sk je spoločnosť MV-Plast, s.r.o., se sídlem Kozárovce 485, 935 22 . IČO: 34144391, DIČ: 2020404188, ktorá je v súlade so zák. č.185/2015 Z.z., autorský zákon, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva ku všetkému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach www.mvplast.sk, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto stránkach.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Ochrana dát

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na stránky www.mvplast.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Používateľa v zmysle zák. č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a prípadne aj iných zákonov v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odovzdávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, ak sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Používateľa, pričom s týmito informáciami pracujú iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ neodovzdáva, neprevádza a neoznamuje osobné údaje tretím stranám.

Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo odovzdať akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný na naplnenie právnych predpisov, na ochranu integrity siete, na splnenie požiadavky Používateľa alebo pri súdnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.

Ak si Používateľ želá opraviť osobné dáta, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na poštovej adrese uvedenej na stránke o autorských právach.

Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od společnosti Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú.

Universal Analytics

Tieto stránky využívajú službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). Služba Universal Analytics používa súbory „cookies“. Sú to textové súbory ukladané do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej

užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránok (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránok a vytvárania správ o ich aktivite, určených pre ich prevádzkovateľov, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak bude požadované zákonom alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely vyššie uvedené. Detailné informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/intl/sk/privacy/privacy-policy.html. Ak chcete zabrániť sledovaniu, môžete si nainštalovať doplnok do vášho webového prehliadača (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

Webové stránky mvplast.sk využívajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom PC, tablete alebo smartfóne. Niektoré z týchto súborov sú dôležité pre optimálne fungovanie stránok, iné nám pomáhajú webové stránky analyzovať alebo nám umožňujú zaistiť lepší užívateľský zážitok (zapamätať si užívateľa a usporiadať obsah stránok podľa jeho preferovaných záujmov, čo vedie k jednoduchšiemu prezeraniu stránok používateľom).

Tieto stránky používajú jednak dočasné súbory cookies, ktoré sú uložené v zariadení užívateľa len počas trvania relácie, a jednak trvalé súbory cookies, ktoré zostávajú uložené v zariadení užívateľa v závislosti od nastavenej doby existencie konkrétneho súboru cookie.

Cookies použité na stránkach

Google Analytics – analytické účely

Google Analytics je analytický nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha majiteľom webových stránok a aplikácií porozumieť, akým spôsobom návštevníci stránky a aplikácie využívajú. Môže používať sadu súborov cookies na zhromažďovanie informácií a vytváranie prehľadov o používaní webových stránok bez toho, aby sa spoločnosť Google dozvedela akékoľvek osobné identifikačné údaje o jednotlivých návštevníkoch.

Okrem vytvárania prehľadov štatistiky využitia webových stránok je možné Universal Analytics spoločne s niektorým zo súborov cookie použiť na zobrazenie relevantnejších reklám v službách Google (napr. Vyhľadávanie Google) a na webe. Ďalšie informácie o súboroch cookie služby Analytics a ochrane osobných údajov.

Nastavenie (odstránenie) cookies

Cookies sú vo väčšine prehliadačov v pôvodnom nastavení povolené. Ak nechce užívateľ cookies používať, alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí si túto funkciu vo svojom internetovom prehliadači nastaviť. Viac informácií o tom, ako zapnúť a vypnúť súbory cookies a ako ich odstrániť, nájdete v nápovede vo vašom prehliadači. Nastavenie zákazu použitia cookies môže znamenať obmedzenie alebo nefunkčnosť niektorých funkcionalít týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.mvplast.sk sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Ak Používateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Správanie používateľov

Pri používaní týchto stránok Používateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať na prenášanie škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Používateľ je taktiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Používateľovi z používania týchto stránok sú úplne na Používateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok budú prerokovávané miestne príslušným súdom v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenkej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné, budú považované za oddeliteľné od zostávajúcich dohôd a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých používateľov internetu. Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 5, vizuálna stránka prezentácie potom s využitím CSS3.

Informácie o autorovi webu

WWW stránky realizovala a spravuje MV-plast, s.r.o

Spracovanie osobných údajov pri cenových ponukách:

Wallpaper3Profily Salamander

Naše plastové okná a dvere vyrábame z najmodernejších profilov značky Salamander!

Mimetypes-gnome-mime-applicationCenová ponuka

Vypracujeme vám cenovú ponuku podľa vašich požiadaviek. Kliknite sem.

Bluevolution32Energetická úspora

S oknami so systémom Salamander a BluEvolution ušetríte peniaze pri vykurovaní!

Montáž

Montujeme s okná na celom území Slovenska  prípadne aj v zahraničí. Kliknite sem.

Cookies

Naša stránka využíva súbory cookies pre pohodlnú a rýchlu dostupnosť ku všetkým informáciám, lepšej využiteľnosti všetkých funkcionalít stránky a aby sme mohli zvyšovať váš užívateľský komfort.